Divisa Barcelona, S.A.

Obras rehabilitación

Rehabilitation

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

Rehabilitation of building as a multipurpose center – C/ La Seca 2C (Barcelona)