Divisa Barcelona, S.A.

Obras rehabilitación

Rehabilitació

En aquesta categoria es troben les actuacions realitzades en l'àmbit de la urbanització, és a dir, en l'organització i construcció de l'entorn dels edificis. Es tracta d'intervencions diverses, entre les quals destaquen: moviments de terra, noves pavimentacions, realització d'instal·lacions subterrànies, actuacions de jardineria o dotació d'espais públics amb mobiliari urbà.