Divisa Barcelona, S.A.

Obras rehabilitación

Rehabilitació

Els treballs realitzats en aquest àmbit comprèn intervencions en l'estructura dels edificis. En la majoria dels casos, es tracta d'actuacions de millora per dotar de noves característiques tècniques o espacials a edificis ja existents i en alguns casos, es tracta d'actuacions de reparació en edificis on es pugui témer per l'estabilitat estructural dels mateixos.