Divisa Barcelona, S.A.

Obras rehabilitación

Rehabilitació

Engloba les actuacions en edificis catalogats com a béns urbanístics o béns culturals d'interès local. La principal premissa per dur a terme aquestes actuacions és la conservació del valor patrimonial dels edificis, creant el menor impacte possible en aquests, i al mateix temps realitzant les intervencions definides en cadascun dels projectes.