Divisa Barcelona, S.A.

Obras rehabilitación

Retail

En aquesta topologia trobem les actuacions realitzades principalment en locals comercials. Depenent de l'estat d'origen de cada local, les obres poden consistir en una reforma estructural, reforma o adaptació de la distribució i instal·lacions o simplement en el canvi de revestiments existents. Com en l'àmbit de la restauració, les actuacions en aquesta tipologia d'obra, pretenen crear ambients moderns, frescos i acollidors, i en molts casos aquest objectiu s'aconsegueix amb l'ús de la fusta, com a revestiment principal o com a element vertebrador d'espais i de mobiliari.