Divisa Barcelona, S.A.

Obras rehabilitación

Hosteleria

En l'àmbit de l'hostaleria trobem les actuacions realitzades principalment en locals de restauració. Depenent de l'estat d'origen de cada local, les obres poden consistir en una reforma estructural, reforma o adaptació de la distribució i instal·lacions o simplement en el canvi de revestiments existents. En qualsevol cas, les actuacions en aquesta tipologia d'obra, pretenen crear ambients moderns, frescos i acollidors, i en molts casos aquest objectiu s'aconsegueix amb l'ús de la fusta, com a revestiment principal o com a element vertebrador d'espais i de mobiliari.