Divisa Barcelona, S.A.

Obras rehabilitación

Equipaments

Hospitals, Centres d'Atenció Primària, Quiròfans, Gabinets Odontològics i Unitats d'Hospitalització, entre d'altres, són els espais que rehabilitem. Es tracta d'obres de reforma de la distribució existent per adaptar-la a les noves necessitats, adequant les instal·lacions comunes i sanitàries a aquesta. Habitualment aquests edificis solen estar ocupats mentre es duen a terme les reformes, per tant cal compatibilitzar la realització d'aquestes, amb l'activitat diària dels centres, respectant al màxim la feina dels seus ocupants i minimitzant les molèsties produïdes per les obres.