Divisa Barcelona, S.A.

Obras rehabilitación

Equipaments

Es tracta d'actuacions en edificis públics, habitualment governamentals o municipals amb finalitats lúdiques i/o culturals. Generalment es tracta d'intervencions senzilles, de canvi de distribució o revestiments amb el propòsit d'adaptar els espais existents a nous usos i necessitats.